×

LAOTEAROA Hanok

17 มีนาคม 2023

LAOTEAROA Hanok นอนบ้านโบราณเกาหลีในย่านเก่ายุคโชซอน

เราเชื่อว่าหลายคนที่เคยไปเที่ยวโซลหรือวางแผนปักหมุดเที่ยวเกาหลีใต้ย่อมต้องคุ้นเคยกับฉากบ้านเรือนเก่าแก่สไตล์เกาหลีโบราณของย่าน Bukchon Hanok Village ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่า 600 ปี มรดกจากราชวงศ์โชซอน ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล แถมยังอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังชางด็อก, พระราชวังคยองบก หรือย่านศิลปวัฒนธรรมอิ...
LAOTEAROA Hanok
16 กรกฎาคม 2022

LAOTEAROA Hanok นอนบ้านโบราณเกาหลีในย่านเก่าแก่ยุคโชซอน ‘Bukchon’ ใจกลางกรุงโซล

เราเชื่อว่าหลายคนที่เคยไปเที่ยวโซลหรือวางแผนปักหมุดเที่ยวเกาหลีใต้ ย่อมต้องคุ้นเคยกับฉากบ้านเรือนเก่าแก่สไตล์เกาหลีโบราณของย่าน Bukchon Hanok Village ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่า 600 ปี มรดกจากราชวงศ์โชซอน ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล แถมยังอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น พระราชวังชางด็อก, พระราชวังคยองบก หรือย่านศิลปวัฒนธรรมอ...

Close Advertising