×

Ladyboy

7 กุมภาพันธ์ 2018

พัทยาของสาวประเภทสอง

‘เมืองพัทยา’ ด้วยความเป็นเมืองที่ตั้งวางบนภูมิศาสตร์เลียบชาดหาด จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งยังเป็นแหล่งดึงดูดนักลงทุนที่แสวงผลกำไรจากธุรกิจการท่องเที่ยว จนปรากฏเป็นธุรกิจหลายรูปแบบ ทั้งที่พักอาศัย ร้านอาหาร สถานบันเทิง ฯลฯ สำหรับบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร สภาพเศรษฐกิจของเมืองพัทยาจึงขึ้นอยู่กับรายได้ที่ม...