×

Kirsten Han

5 ตุลาคม 2017

ประชาธิปไตยไม่ไปไหน? เสียงสะท้อนคนรุ่นใหม่ในอาเซียน ปัญหาสิทธิมนุษยชน การศึกษา และการก่อการร้าย

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เมื่อสำรวจความเป็นไปในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือภูมิภาคที่หลายๆ ประเทศอยากจะกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือ เพราะมองว่าเป็น ‘ภูมิภาคแห่งความหวัง’ เนื่องจากปลอดสงครามกลางเมืองรุนแรงอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง และยังเป็นภูมิภาคที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และพลังใหม่ๆ จนเป็นเขตเศรษฐกิจที่น่าจับตามอง ...