×

พระเจ้าชาร์ลส์ (King Charles III)

ควีนเอลิซาเบธที่ 2 เจ้าชายชาร์ลส์
20 เมษายน 2018

ควีนเอลิซาเบธที่ 2 หวัง ‘เจ้าชายชาร์ลส์’ สืบตำแหน่งประมุขเครือจักรภพ

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรมีพระราชประสงค์ว่า ในวันข้างหน้าเครือจักรภพแห่งประชาชาติ ซึ่งประกอบด้วย 53 รัฐสมาชิกจะเลือกเจ้าชายแห่งเวลส์ (เจ้าชายชาร์ลส์) ซึ่งเป็นพระโอรสองค์โตและองค์รัชทายาทอันดับ 1 ของราชวงศ์อังกฤษ ขึ้นสืบตำแหน่งประมุขเครือจักรภพต่อจากพระองค์     บทความที่เกี่ยวข้อง ควีนเอลิซาเบธที่...
X
Close Advertising