×

Interactive Art

2 กุมภาพันธ์ 2024

Adapter Digital: Bangkok Design Week นิทรรศการ Interactive Art ในชื่อ ‘เมื๋องเมิน’

เปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567 หรือ Bangkok Design Week 2024 (งานปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2567) ปีนี้ Bangkok Design Week 2024 จัดขึ้นในธีม ‘Livable Scape’ หรือ คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี โดยเชื้อเชิญผู้เข้าร่วมงานทุกคนมาร่วมผลักดันกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นเมืองที่น่าใช้ชีวิตอยู่อาศัย น่าท่องเที่ยว น่าลงท...

Close Advertising