×

Inflation Reduction Act

Inflation Reduction Act
10 สิงหาคม 2022

ทำไมการผ่านร่างกฎหมาย Inflation Reduction Act จึงสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ และโลกของเรา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาได้ผ่านร่างกฎหมาย Inflation Reduction Act มูลค่า 4.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อต่อสู้กับวิกฤตโลกรวน ขณะที่หลายฝ่ายจับตาว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ จะมีมติให้ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ในการลงคะแนนเสียงที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้   แต่หากการคาดการณ์ไม่พลิกโผ ร่างกฎหมายนี้จะผ่านความเห...

Close Advertising