×

How to Fix A Broken Heart

How to Fix A Broken Heart
30 กรกฎาคม 2019

“หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ” How to Fix A Broken Heart หนังสือที่ต่อให้คุณสูญเสียมาแค่ไหนก็จะไม่เสียศูนย์

เมื่อคนเราหัวใจสลายจากเรื่องใดๆ ก็ตาม หลังความรู้สึกหลุดร่วง แหว่งเว้า แหลกสลาย รวมถึงหลากหลายอาการที่ทำให้คุณจมอยู่กับความเศร้านั้นจนถึงที่สุดแล้ว ก็ได้เวลาเสียทีที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้ง และหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนชูชีพที่โยนมาช่วยชีวิต!   “หัวใจสลายสร้างความเจ็บปวดในเวลาที่เราโตเป็นผู้ใหญ่ได้มากเท่าๆ กับสมัยเราเป็นวัยรุ่น มันสร้างความเจ็...