×

Gay Pride

2 กรกฎาคม 2018

ตำรวจตุรกีเข้าปราบปรามผู้ร่วมขบวน Gay Pride ในอิสตันบูล หลังประกาศแบนเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (1 ก.ค.) กลุ่มนักเคลื่อนไหวและกลุ่มสนับสนุนความหลากหลายทางเพศกว่า 1,000 คนต่างมารวมตัวกันใกล้กับ Istiklal Avenue และจัตุรัส Taksim Square ใจกลางเมืองอิสตันบูล ตุรกี ที่เหล่าบรรดาออร์แกไนเซอร์ตั้งใจจะใช้เป็นสถานที่จัดงาน Gay Pride หลังรัฐบาลประกาศแบนกิจกรรมดังกล่าวเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน     อย่างไรก็ตาม...
24 กรกฎาคม 2017

ไพรด์เทศไพรด์ไทยในการฉลองวัฒนธรรมความเป็นเพศ

     เป็นเวลาเกือบ 50 ปี ที่งานฉลองความภาคภูมิใจของการเป็นเพศหลากหลายได้เกิดขึ้น คำติดปากที่เรียกกันคือ งานเกย์ไพรด์ (Gay Pride) ที่ในต่างประเทศใช้เรียกรวมและให้ความหมายครอบคลุมทุกเพศที่หลากหลาย      ในปี 2017 นับเป็นจุดเปลี่ยนหลายด้านของการจัดงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้ นอกเหนือจากการที่ผู้คนได้ออกมาแสดงพลังของความเป็น...