×

EY Germany

27 มกราคม 2023

เรื่องอื้อฉาว Wirecard เริ่มทำพิษ! ‘EY Germany’ ปรับโครงสร้างใหม่ เลิกจ้างพนักงานแผนกบริการ 380 คน ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย หลังรายได้ลดฮวบ

‘EY Germany’ ปรับโครงสร้างใหม่ ประกาศเลิกจ้างพนักงานแผนกบริการ 380 คน เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย หลังรายได้ลดลง สวนทางกับจำนวนพนักงานที่มากเกินไป   Financial Times รายงานว่า ล่าสุด EY Germany 1 ใน 4 สำนักงานสอบบัญชีที่ใหญ่สุดในโลก หรือที่เรียกกันว่า BIG 4 ได้วางแผนเลิกจ้างพนักงานกว่า 380 คน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานแผนกบริการ โดยปัจจุบันมีพนักงาน...

Close Advertising