×

D-EMPIR CARE

D-EMPIR CARE
15 มิถุนายน 2021

สธ. รับมอบหุ่นยนต์ ‘D-EMPIR CARE’ ช่วยดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลบุษราคัม

วันนี้ (15 มิถุนายน) อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบหุ่นยนต์ให้บริการทางการแพทย์ที่มีชื่อว่ารุ่น D-EMPIR CARE จากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้งานในภารกิจโรงพยาบาลสนามบุษราคัมและในงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะไกล โดยมีทั้งการสื่อสารผ่านระบบ VDO Call และช่วยลำเลียงสิ่งของ &...