×

AGC Group Thailand

AGC
2 ธันวาคม 2021

ชมคลิป: AGC ผู้นำแห่งอุตสาหกรรมกระจก เคมีภัณฑ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงระดับโลก

‘Yours Dreams, Our Challenge’ เมื่อความฝันของทุกคนคือพันธสัญญาของ AGC   บริษัทผลิตกระจก เคมีภัณฑ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงระดับโลก ที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเพียงเพื่อขายสินค้า แต่ยังมองไกลไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกองศาชีวิตของผู้คนอีกด้วย   [ADVERTORIAL]...
AGC Magic For Life
8 กันยายน 2019

ชวนจับต้องและส่อง ‘กระจก’ ในมุมมองที่มากกว่าแค่อุปมา แต่เป็นสิ่งประดิษฐ์สะท้อนความสวยงามและการพัฒนา [Advertorial]

หากให้นึกถึงสิ่งประดิษฐ์สักอย่างที่เกี่ยวพันกับชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน เมื่อหันไปสบตากับ ‘กระจก’ เราก็รู้คำตอบในทันที   กระจก สิ่งประดิษฐ์ที่มีแรงบันดาลใจจากการสะท้อนภาพของผืนน้ำ เป็นประดิษฐกรรมที่อยู่เคียงข้างความเป็นจริงมาเสมอ ขอแค่มีแสงลอดมาตกกระทบได้ มันก็จะช่วยสะท้อนทุกสิ่งอย่างแบบไม่ปิดบัง ในบางสังคมกระจกเกี่ยวพัน...

Close Advertising