×

AfD

18 กันยายน 2017

เลือกตั้งเยอรมนี 2017 อังเกลา แมร์เคิลจะได้สมัยที่ 4 ไหม

     การเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายนนี้ คือการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปครั้งที่ 4 ในปี 2017 ตามหลังเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร การเลือกตั้งข้างต้นทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากผลประชามติออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2016      ตลอดปีที่ผ่านมา ทั่วโ...

X
Close Advertising