×

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

Pope Francis
21 พฤศจิกายน 2019

พระเมตตาสมเด็จพระสันตะปาปาสู่ผู้เจ็บป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ณ รพ.เซนต์หลุยส์

วันนี้ (21 พฤศจิกายน) เวลา 11.15 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร มายังโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร      เมื่อเสด็จถึงยังโรงพยาบาลแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จประทับรถยนต์พระประเทียบเปิดประทุน ซึ่งจะเคลื่อนผ่านบรรดาประชาชนและนักศึกษาจากวิทยาลัยเซนต์หล...
Pope Francis
21 พฤศจิกายน 2019

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวล ทักทายประชาชนที่มารอรับเสด็จที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ หลังเสร็จสิ้นพระกรณียกิจในการประทานโอวาทบุคลากรทางการแพทย์และเยี่ยมผู้ป่วย ท่ามกลางบรรยากาศปลาบปลื้มยินดีของประชาชนที่มารอเฝ้า...
PopeVisitThailand2019
15 พฤศจิกายน 2019

หุ่นจำลองสมเด็จพระสันตะปาปา อนุสรณ์แห่งความศรัทธาที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

หุ่นจำลองขนาดเท่าพระองค์จริงของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ตั้งอยู่ที่ลานสวนหย่อมของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร ซึ่งทางโรงพยาบาลได้จัดสร้างหุ่นจำลองนี้เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อประทานโอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคาทอลิกทั้ง 4 โรงพยาบาล และอวยพรผู้ป่วย-ผู้สูงอายุภายในโรงพยาบาลในวันที่...

X
Close Advertising