×
447777

โรงพยาบาลศิริราช

คณบดีแพทยศาสตร์ศิริราชฯ ให้ความมั่นใจ วัคซีนโควิด-19 ฉีดให้คนไทย นำเข้าปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
27 มกราคม 2021

คณบดีแพทยศาสตร์ศิริราชฯ ให้ความมั่นใจ วัคซีนโควิด-19 ฉีดให้คนไทย นำเข้าปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

วานนี้ (26 มกราคม) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แถลงข่าวเรื่อง ‘วัคซีนที่คนไทยต้องรู้’ ว่าการเกิดภูมิคุ้มกันโรคมาจากสองวิธี คือการเกิดภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติจากการติดเชื้อโควิด-19 ในคนจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้ป้องกันตนเอง ซึ่งบางคนอาจมีความเสี่ยง เกิดอาการรุ...
ศิริราช โควิด-19
19 มกราคม 2021

ศิริราชแจง บุคลากรติดโควิด-19 รวม 4 ราย ทำงานด้านเอกสาร ติดจากชุมชนไม่ใช่คนไข้

วันนี้ (19 มกราคม) รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงกรณีบุคลากรโรงพยาบาลศิริราชติดโควิด-19 ว่า ผู้ที่ติดเชื้อในโรงพยาบาลศิริราชไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์และไม่ได้ติดจากคนไข้    ข้อเท็จจริงคือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านเอกสาร และมีการติดเชื้อจากชุมชนที...
1 เมษายน 2020

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จศิริราช พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาความคุ้มครองให้แพทย์พยาบาลทั่วประเทศ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงผลิตเจลแอลกอฮอล์ด้วยพระองค์เองภายใต้แบรนด์ Sirivannavari Bangkok และพระราชทานให้แก่แพทย์พยาบาลทั่วประเทศ   โดยวันนี้ได้เสด็จไปยังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น แพทยสภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสมาคมแห่งประ...
ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน
1 เมษายน 2020

ครูเล็ก ภัทราวดี ยกตึกอพาร์ตเมนต์ PSB1 ให้บุคลากรทางการแพทย์ของศิริราชพัก ช่วงสู้โควิด-19

ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ ได้ระบุใน Facebook ส่วนตัวว่า “คุณแม่ของฉันผูกพันกับโรงพยาบาลศิริราชมายาวนาน เนื่องในยามวิกฤตเช่นนี้ ครอบครัวจึงขอยกตึกอพาร์ตเมนต์ PSB1 ทั้งตึก ซึ่งอยู่ใกล้โรงพยาบาลศิริราช ให้แพทย์และพยาบาลที่ไม่สามารถกลับบ้าน พักผ่อนจนกว่าภารกิจของท่านสิ้นสุด   “เพื่อตอบแทนความเสียสละของท่าน ขอบคุณลูกๆ ที่พร้อมใจก...
13 มีนาคม 2020

ศิริราชชวนประชาชนบริจาคเลือด หลังพบเลือดสำรองไม่เพียงพอ จากสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (13 มีนาคม) รศ.พญ.ปาริชาติ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดตั้งแต่ต้นปี ทางโรงพยาบาลศิริราชเริ่มมีผู้บริจาคเลือดลดลงตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แม้จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคเลือดเมื่อต้นเดือนมีนาคมแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เน...
4 มีนาคม 2020

‘ศิริราช’ ชวนบริจาคเลือด หลังปริมาณเลือดสำรองไม่เพียงพอ จากสถานการณ์โควิด-19

รศ.พญ.ปาริชาติ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า สถานะเลือดสำรองของธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช พบว่า มีปริมาณเลือดสำรองหมู่ เอ บี และโอ ไม่เพียงพอ ขณะที่หมู่ เอบี มีเลือดสำรองเพียงพอ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนบริจาคเลือดเพื่อให้มีเลือดเพียงพอที่จะรักษาผู้ป่วย   สามาร...
24 กุมภาพันธ์ 2020

ศิริราชออกประกาศให้บุคลากรงดเดินทางไปกลุ่มประเทศเสี่ยงการระบาดโรคโควิด-19

ตามที่มีประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากสถานการณ์ของการติดเชื้อมีการแพร่ระบาดไปหลายประเทศ จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดข้ามพรมแดน อันจะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทยโดยรวม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาล...
siriraj
3 มกราคม 2020

สังคมผู้สูงอายุกับการรับมือในอนาคต

ผู้สูงวัยคือส่วนหนึ่งของครอบครัวที่เราทุกคนควรให้ความดูแลอย่างถูกวิธี เพราะในปี 2564 ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นสังคมของผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ ประชากรกว่า 20% ของประเทศจะมีอายุมากกว่า 60 ปี แต่การรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยยังไม่พร้อมเท่าที่ควร เราจึงควรเร่งพัฒนาเพื่อรองรับสิ่งเหล่านี้ ศิริราชจึงจัดสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเพื่อรับม...
ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ
16 ธันวาคม 2019

คุยกับ ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รับมือสังคมสูงวัยไปกับ ‘ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ’

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์ ‘สังคมสูงวัย’ ในประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจที่สุดในเวลานี้ จากการคาดการณ์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเทศไทยจะเข้าสู่ ‘สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์’ (Aged Society) ภายในปี 2564 และอาจเข้าสู่ ‘สังคมสูงวัยระดับสุดยอด’ (Super Aged Society) ในปี 2574 หลายหน่วยงานจึงเตรียมรับมือกับจำนวนผู้สูงอายุ...
วัคซีนไรฝุ่น
7 ธันวาคม 2019

ศิริราชวิจัยวัคซีนไรฝุ่นครบวงจรสำเร็จรายแรกในอาเซียน

รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการอำนวยการความร่วมมือการผลิตวัคซีนสำหรับโรคภูมิแพ้ กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคภูมิแพ้ในประเทศไทย ส่งผลให้ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในสัญญาความร...