×

โรคหลอดเลือดสมอง

21 ตุลาคม 2018

สธ. ตั้งเป้าลดการเสียชีวิต 3 โรคสำคัญ เตรียมจัดระบบ ‘ฟาสต์แทร็ก’ ในโรงพยาบาล

จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในปี 2562 ที่จะลดการเสียชีวิตจากสาเหตุการตายที่สำคัญของคนไทยใน 3 โรค ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ที่พบอัตราตายจากหลอดเลือดสมองแตกร้อยละ 22.3 และหลอดเลือดสมองตีบ/ตันร้อยละ 3.4 การติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) ที่มีอัตราป่วยตายร้อยละ 34.85 และการบาดเจ็บจากการจราจร (Trauma) ที่มีอัตราการเสียชีวิต 22.3 ต่อประชากร...
12 สิงหาคม 2017

‘เมื่อดวงตาถูกใช้ช่วยเเทนการสื่อสาร’ รู้จัก SenzE นวัตกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยทุพพลภาพและสื่อสารลำบาก

     จากสถิติข้อมูลล่าสุดที่จัดเก็บโดยกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี 2557 พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ประมาณ 500,000 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวมากถึง 25,000 คน ขณะที่โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) ซึ่งแม้จะมีโอกาสเป็นได้น้อยกว่า แต่หนทางการรักษาให้หายเป็นปกติก็ค่อนข้างริบหรี่      ที่สำคัญผ...