×

โซลาร์ฟาร์ม

กลุ่มบ้านปู
2 ธันวาคม 2021

‘กลุ่มบ้านปู’ เดินหน้ากลยุทธ์ Greener & Smarter เข้าซื้อโซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม 50 เมกะวัตต์ มูลค่า 788 ล้านบาท

กลุ่มบ้านปูเดินหน้ากลยุทธ์ Greener & Smarter มุ่งสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านขององค์กร เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านแหล่งพลังงาน ล่าสุด BANPU และ BPP ได้ร่วมกันเข้าซื้อหุ้นบริษัท Ha Tinh Solar Power Joint Stock company ในสัดส่วน 100% คิดเป็นมูลค่าลงทุน 788 ล้านบาท   บมจ.บ้านปู (BANPU) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท BRE Singapore Pt...
‘กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง’ ขายโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่น 2.86 พันล้าน บันทึกกำไร 1.09 พันล้าน
4 มกราคม 2021

‘กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง’ ขายโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่น 2.86 พันล้าน บันทึกกำไร 1.09 พันล้าน

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 อนุมัติให้ Future Asset Management KK (FAM) และ Gunkul International (Mauritius) (GIM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น 100% ใน East Japan Solar 13 Godo Kaisha (EJS 13) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni ประเทศญี่ปุ่น (โครง...

Close Advertising