×

‘กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง’ ขายโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่น 2.86 พันล้าน บันทึกกำไร 1.09 พันล้าน

04.01.2021
  • LOADING...
‘กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง’ ขายโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่น 2.86 พันล้าน บันทึกกำไร 1.09 พันล้าน

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 อนุมัติให้ Future Asset Management KK (FAM) และ Gunkul International (Mauritius) (GIM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น 100% ใน East Japan Solar 13 Godo Kaisha (EJS 13) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni ประเทศญี่ปุ่น (โครงการ Iwakuni) ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 75 เมกะวัตต์ (MW) และตามการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ ให้กับผู้ซื้อ ประกอบด้วย GK Kaihatsu No.77 และ ISH Kaihatsu No.77 รวมมูลค่าการขายรวม 9.94 พันล้านเยน หรือราว 2.86 พันล้านบาท

 

ทั้งนี้ บริษัทได้รับชำระเงินจากการขายหุ้นดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใน EJS13 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่แล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

 

บริษัทคาดว่าจะบันทึกกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวประมาณ 1.09 พันล้านบาท และจะทำให้มีสภาพคล่องและความสามารถในการก่อหนี้เพื่อใช้สำหรับการหมุนเวียนและการลงทุนใหม่ ตลอดจนมีความสามารถในการจัดหาโครงการใหม่ด้านพลังงานทดแทนและอื่นๆ เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising