×

โครงการนิทรรศการ ‘วังน่านิมิต’

31 พฤษภาคม 2018

รุ่งเรือง-แปรเปลี่ยน-สูญสิ้น และอดีตในปัจจุบันของ ‘วังหน้า’

  พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร Photo: อนุวัฒ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา   พัฒนาการและอำนาจ พัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับวังหน้า ซึ่งก่อตั้งพร้อมการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ พ.ศ. ​2325 ทั้งในฐานะ ‘ตำแหน่งทางการเมือง’ และในฐานะ ‘สถานที่’ เปลี่ยนแปลงเพิ่มลดเป็นไปโดยสัมพันธ์กับอำนาจทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ  ...
30 พฤษภาคม 2018

ฐานานุศักดิ์ของวังหน้า: ลักษณะสถาปัตยกรรมในพระราชวังบวรสถานมงคล

ใครที่เคยไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อชมนิทรรศการ การจัดแสดงวัตถุโบราณ หรือไปดูราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบพิธีพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์ในโรงราชรถกันมาแล้ว ก็จะเห็นว่า มีอาคารต่างๆ ที่ปลูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทยหลายรูปแบบ ซึ่งอาคารเหล่านี้ ทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังบวรสถานมงคล หรือเรียกสั้นๆ ว่า วังหน้า   ...
22 พฤษภาคม 2018

แง่งามในเชิงสถาปัตยกรรม และตำแหน่งที่ตั้งอันสะท้อนตำราพิไชยสงคราม

  Photo: อนุวัฒ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา   ชาวกรุงและผู้มาเยือนจากทั่วประเทศคงคุ้นเคยกับการสำรวจเกาะรัตนโกสินทร์ และย่านเก่าในละแวกใกล้เคียงทั้งสองฟากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา คนที่ชอบเดินเข้าตรอกนั้นออกย่านนี้คงจะสนุกกับการซอกแซกไปโผล่ในถิ่นแถวที่มรดกทางวัฒนธรรมยังคงประจักษ์ในรูปของอาคารสถาปัตยกรรมโบราณ   แน่นอนว่า ณ ใจ...
10 พฤษภาคม 2018

ย้อนอดีต ‘วังหน้า’ หนึ่งในพระราชวังที่รุ่งเรืองและสำคัญที่สุดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์​

ต้นปีที่ผ่านมา ข่าวคราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กลับมาอยู่ในการรับรู้ของผู้คนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ ‘พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน’ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าสุดปรับเปลี่ยนบทบาทครั้งใหญ่ จากเดิมที่เป็นส่วนจัดแสดงถาวรเกี่ยวกับโบราณวัตถุชิ้นสำคัญๆ ของไทยก็ได้กลายมาเป็นพื้นที่ส่วนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนจากพิพิธภัณฑ์ชั้นนำต่างๆ ในโลก ตามอย่างที่มาตรฐานพ...
7 พฤษภาคม 2018

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ประวัติศาสตร์ที่เหลืออยู่ของ ‘วังหน้า’

ขณะที่คุณเดินชมนิทรรศการ Thailand’s Past ภายในที่นั่งพระศิวโมกขสถาน ยลโฉมกลองมโหระทึกยุคก่อนประวัติศาสตร์ ได้เห็นความรุ่งเรืองของอาณาจักรก่อนเก่าของบรรพบุรุษ ผ่านมหัศจรรย์แห่งความงดงามทางด้านประติมากรรม และปฏิมากรรม ยุคทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี ฯลฯ คุณอดภาคภูมิใจในความรุ่มรวยทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตนไม่ได้   หลังจากทยอยปิดปรับปรุงห้องจั...