×

แรงงานต่างด้าว

Visa on Arrival
20 กันยายน 2022

ขยาย Visa on Arrival อยู่ไทยได้ 30 วัน มาจากประเทศคู่ตกลงอยู่ไทยได้ 45 วัน หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

วันนี้ (20 กันยายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ   ทั้งนี้ มีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาในการพำนักในราชอาณาจักรสำหรับคนต่างด้าวบางจำพวกที่เดินทางเข้าประเทศไทย ระยะ...
คนต่างด้าว
20 กันยายน 2022

ครม. ปลดโรคโควิดออกจากโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวเข้าประเทศไทย

วันนี้ (20 กันยายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร    สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวฯ พ.ศ....
ครม. เคาะปรับแก้กฎกระทรวงขอสัญชาติไทย ต่างด้าวต้องผ่านการทดสอบภาษาไทย
11 มกราคม 2022

ครม. เคาะปรับแก้กฎกระทรวงขอสัญชาติไทย ต่างด้าวต้องผ่านการทดสอบภาษาไทย

วันนี้ (11 มกราคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย และค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวง พ.ศ. 2510 ออกตามความในพระราชบัญญัติส...
Aging society
26 พฤศจิกายน 2021

สังคมสูงวัยกับความท้าทายในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

ไทยเป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาไม่กี่ประเทศที่เป็น ‘สังคมสูงอายุ’ (Aging Society) จากการที่จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีกว่า 11.63 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.57 ของจำนวนประชากรทั้งหมด นัยสำคัญประการหนึ่งของปรากฏการณ์ดังกล่าวคือการที่ขนาดของกำลังแรงงาน (Workforce Population) ในระบบเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง จากการคาดการณ์โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังค...
สุชาติ ชมกลิ่น
24 พฤศจิกายน 2021

กระทรวงแรงงานเร่งนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมาย แก้ปัญหาลักลอบเข้าเมือง-ขาดแคลนแรงงาน

วันนี้ (24 พฤศจิกายน) สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ห่วงใยและติดตามสถานการณ์ปัญหาลักลอบเข้าเมืองอย่างใกล้ชิด โดยมีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงานเตรียมวิธีการนำเข้าแรงงานตาม MOU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ...
Prawit Wongsuwan
8 พฤศจิกายน 2021

พล.อ. ประวิตร ไม่ปฏิเสธ ‘พล.ต.อ. จักรทิพย์’ เตรียมร่วมงานพรรคพลังประชารัฐ หลังถอนตัวชิงผู้ว่าฯ กทม.

วันนี้ (8 พฤศจิกายน) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีแรงงานลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่คุมเข้มตามแนวชายแดนจึงดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดได้ และในขณะนี้ได้มีการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามา ผู้ที่ติดเชิ้อโควิดก็เข้าสู่ระบบการรักษา พร้อมกับระบุว่าขณะนี้สามารถจับกุมดำเนินคดีได้ทั้งหมดในทุกพื้นที่ทางด้านเ...
Pattani
6 สิงหาคม 2021

ชาวปัตตานีมาฉีดวัคซีนจำนวนมาก หลังยอดผู้ติดโควิดยังเพิ่มต่อเนื่อง เสียชีวิตเฉลี่ย 5 รายต่อวัน

วันนี้ (6 สิงหาคม) ที่อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปัตตานี ได้ขอใช้พื้นที่เพื่อเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงแรงงานต่างด้าวในโรงงานเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี โดยมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้า    ในวันนี้ทางเจ้...
แรงงานต่างด้าว
14 กรกฎาคม 2021

กรมการจัดหางาน แจงยกเลิกโครงการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวด้านสาธารณสุข เหตุอำนาจเป็นของ กทม. แต่เตรียมช่วยเหลือด้านอื่น

เมื่อวานนี้ (13 กรกฎาคม) ไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ชี้แจงกรณีการเปิดเผยหนังสือกรมการจัดหางาน เรื่อง แจ้งยกเลิกการให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าวด้านสาธารณสุข ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการตรวจคัดกรองโรคโควิดให้แก่แรงงานต่างด้าวในกิจการที่มีความเสี่ยงและอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อช่วยเหลือแรงงา...
ระบบหลักประกันสุขภาพ
26 พฤษภาคม 2021

รัฐบาลเดินหน้าจัดระบบหลักประกันสุขภาพ ผู้ต้องขังที่มีปัญหาทางสถานะบุคคลและต่างด้าวในเรือนจำ

วันนี้ (26 พฤษภาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ (25 พฤษภาคม) ว่า ครม. อนุมัติหลักการนโยบายการจัดระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังที่มีปัญหาทางสถานะบุคคลและต่างด้าวในเรือนจำ และให้จัดสรรงบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการเข้าถึงบริการสุขภาพให้เทียบเท่ากับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่ง...
โควิด-19 สมุทรปราการ
21 พฤษภาคม 2021

คลัสเตอร์บริษัทอาหารทะเลกระป๋อง สมุทรปราการ พบแรงงานไทยและต่างด้าวติดโควิด-19 รวม 369 ราย

วันนี้ (21 พฤษภาคม) วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยกล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการล่าสุด จังหวัดสมุทรปราการมีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 5,000 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในจังหวัด 3,682 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา 1,318 ราย รักษ...

Close Advertising