×

แก้ปัญหาภัยแล้ง

7 กุมภาพันธ์ 2020

GULF ย้ำเตรียมพร้อมนโยบายบริหารน้ำรับภัยแล้ง

ก่อนหน้านี้รัฐบาลมีนโยบายให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ลดการใช้น้ำลง 10% เพื่อบรรเทาต่อความกังวลเรื่องสถานการณ์น้ำแล้ง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงโรงไฟฟ้านั้น    บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF กล่าวว่า ทางบริษัทมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามาเป็นเวลายาวนานกว่า ...
10 มกราคม 2020

ประวิตรเตรียมเปิด ‘กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ’ ขอประชาชนมั่นใจ มีน้ำใช้ตลอดหน้าแล้ง

ประธานเตรียมเปิดกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมด้วย พร้อมกล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยแล้งและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน    สำหรับ ‘กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ’ เกิดขึ้นตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งได้เห็นชอบกรอบโครง...
10 มกราคม 2020

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งขุดเจาะบ่อ จัดหาแหล่งน้ำผิวดิน รับวิกฤตภัยแล้ง

วันนี้ (10 มกราคม) ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า จะเร่งดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและจัดหาแหล่งน้ำผิวดินตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ จากการตรวจสอบสถานการณ์น้ำใต้ดินในไทยทั่วทุกภาค ยังสามารถนำน้ำบาดาลมาใช้ได้ในแต่ละปีกว่า 3 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร    โดยล่าสุด ได้กำชับให้ทรัพยากรน้ำบาดาลอำนวยความสะดวกประ...
2 ธันวาคม 2019

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชี้ปริมาณน้ำยังเพียงพอให้พื้นที่ประสบภัยแล้ง 38 จังหวัด

วันนี้ (2 ธันวาคม) ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวถึงสถานการณ์น้ำบาดาลขณะนี้ ปริมาณน้ำที่ใช้ได้โดยไม่กระทบกับการรักษาสมดุลพื้นดิน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาดินทรุด ยังมีปริมาณมากถึง 2 ใน 3 ของปริมาณที่ใช้ได้ หรือเหลือใช้ได้อีกประมาณ 30,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เพียงพอที่จะนำมาช่วยสนับสนุน ซึ่งประชาชนที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค สามา...
ประวิตร วงษ์สุวรรณ
14 พฤศจิกายน 2019

ประวิตรสั่งเข้มทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์แล้ง หลังเอลนีโญกระทบน้ำโขงลด

วันนี้ (14 พฤศจิกายน) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2562 และประธานการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 ตามมติค...
วราวุธ ศิลปอาชา
13 สิงหาคม 2019

รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรฯ สั่งขยายพื้นที่เจาะบ่อบาดาลทุก อบต. ให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ แก้วิกฤตภัยแล้ง

วันนี้ (13 ส.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันว่า ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ขุดเจาะบ่อบาดาลที่จังหวัดสุรินทร์ บริเวณบ้านพักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ซึ่งมีผู้อาศัยอยู่ประมาณ 600 คน แต่ห่างจากตั...