×

เวียนเทียน

วันวิสาขบูชา
23 พฤษภาคม 2024

วันวิสาขบูชา 2567 ประชาชนร่วมเวียนเทียนต้นไม้ ณ วัดโพธิ์ ได้บุญและได้เพิ่มอากาศบริสุทธิ์แก่โลก

วันนี้ (22 พฤษภาคม) ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาส วันวิสาขบูชา ซึ่งนอกจากจะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นวันต้นไม้แห่งชาติด้วย ประชาชนจึงได้ร่วมกันนำกล้าไม้มาตั้งจิตอธิษฐานถือเดินเวียนรอบอุโบสถ 3 รอบเช่นเดียวกับการเวียนเทียน    ความพิเศษของการเวียนเทียนด้วยต้นไม้นั้นเป็นผลดีต่...
เวียนเทียนวันมาฆบูชา
25 กุมภาพันธ์ 2024

เวียนเทียนวันมาฆบูชา วัดมเหยงคณ์ อยุธยา สะท้อนศรัทธาพุทธศาสนิกชน

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) ที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุทธศาสนิกชนต่างเดินทางมาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนและร่วมฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ‘วันมาฆบูชา’ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3   สำหรับประวัติของวัดมเหยงคณ์ ระบุไว้ในเว็บไซต์ของวัดว่า หลังจากสิ้นกรุงศรีอยุธยาวัดถูกทอดทิ้งให้รกร้าง ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา จนกระทั่งปี 2527 พระค...
เวียนเทียนวันมาฆบูชา
25 กุมภาพันธ์ 2024

เวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ วัดอรุณฯ

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) ช่างภาพ THE STANDARD เดินทางไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เนื่องใน ‘วันมาฆบูชา’ ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พบว่า พุทธศาสนิกชนต่างทยอยเดินทางมาเวียนเทียนรอบพระปรางค์วัดอรุณฯ สถาปัตยกรรมที่สวยงามกันอย่างเนืองแน่น    ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ในการเวียนเทียนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่แทบจะไม่จุดธูประหว่างเว...
วันมาฆบูชา
24 กุมภาพันธ์ 2024

ชาวพุทธรักษ์โลก เวียนเทียนต้นไม้แทนธูปเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา หวังลดปัญหาฝุ่น PM2.5

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่างเดินทางเข้าร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 15 ค่ำ เดือน 3 กันอย่างคึกคัก โดยมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดกิจกรรม ‘เวียนเทียนด้วยต้นไม้’ ใน 52 วัดทั่วประเทศ มีการแจกต้นไม้กว่า 1 หม...
2 สิงหาคม 2023

พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระปรางค์-ฟังธรรม วัดอรุณฯ ในวันอาสาฬหบูชา

วันนี้ (1 สิงหาคม) ที่วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร พุทธศาสนิกชนต่างเดินมาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรอบองค์พระปรางค์ และร่วมฟังธรรมเทศนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ‘วันอาสาฬหบูชา’ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8   ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณส...


X
Close Advertising