×

วันวิสาขบูชา 2567 ประชาชนร่วมเวียนเทียนต้นไม้ ณ วัดโพธิ์ ได้บุญและได้เพิ่มอากาศบริสุทธิ์แก่โลก

โดย THE STANDARD TEAM
23.05.2024
  • LOADING...
วันวิสาขบูชา

วันนี้ (22 พฤษภาคม) ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาส วันวิสาขบูชา ซึ่งนอกจากจะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นวันต้นไม้แห่งชาติด้วย ประชาชนจึงได้ร่วมกันนำกล้าไม้มาตั้งจิตอธิษฐานถือเดินเวียนรอบอุโบสถ 3 รอบเช่นเดียวกับการเวียนเทียน 

 

ความพิเศษของการเวียนเทียนด้วยต้นไม้นั้นเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ลดขยะจากธูปเทียน พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว และยังเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกด้วย

 

นอกจากนี้ต้นไม้มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องในพุทธประวัติหลายชนิด ทั้งที่เป็นสถานที่ทรงประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรม และปรินิพพาน จากพุทธประวัติ ทรงประทับในป่ามากกว่าที่อื่นใด ดังนั้นต้นไม้หลายชนิดจึงมีความหมายต่อชาวพุทธและพระพุทธศาสนาอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกัน 

 

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้เกิดจากความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือหน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ, กรุงเทพมหานคร, กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงประชาชนและผู้สนับสนุนทุนเป็นเจ้าภาพต้นไม้ กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising