×

เงินบำนาญ

4 กรกฎาคม 2020

กรมบัญชีกลางชี้แจง ยังไม่มีการยกเลิกหรือลดเงินบำนาญ

วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่าตามที่มีข้อความเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ และอ้างถึงการยกเลิกเงินบำนาญว่า “ข่าวใหม่ที่คนรับบำนาญน่าจะรับทราบไว้ก็ดีคือกระทรวงการคลังเริ่มโยนหินถามทางแล้ว คือคิดจะลดเงินของข้าราชการบำนาญลงเหมือนกับต่างประเทศที่หักดิบยกเลิกเงินบำนาญ ด้วยเหตุผลว่าพวกข้าราชการบำนาญไร้ประโยชน์...” ซึ่งเป็น...

X
Close Advertising