×

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น

จะนะ ประท้วง
29 กันยายน 2020

เครือข่าย ‘จะนะรักษ์ถิ่น’ เตรียมชุมนุมใหญ่ 2 ต.ค. หลังสงขลามีมติเปลี่ยนพื้นที่จะนะเป็นเขตอุตสาหกรรม แม้มีเสียงค้านจากชาวบ้าน

ความคืบหน้ากรณีการเปลี่ยนผังเมืองจะนะเป็นสีม่วง (เขตอุตสาหกรรม) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ใน 3 ตำบลของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้เป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจะนะ และในเวลาต่อมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ...

Close Advertising