×

เครือข่าย ‘จะนะรักษ์ถิ่น’ เตรียมชุมนุมใหญ่ 2 ต.ค. หลังสงขลามีมติเปลี่ยนพื้นที่จะนะเป็นเขตอุตสาหกรรม แม้มีเสียงค้านจากชาวบ้าน

โดย THE STANDARD TEAM
29.09.2020
  • LOADING...
จะนะ ประท้วง

ความคืบหน้ากรณีการเปลี่ยนผังเมืองจะนะเป็นสีม่วง (เขตอุตสาหกรรม) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ใน 3 ตำบลของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้เป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจะนะ และในเวลาต่อมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดสงขลา ดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชนใน 3 ตำบลของอำเภอะจะนะ จังหวัดสงขลา ได้แก่ ตำบลนาทับ ตำบลสะกอม และตำบลตลิ่งชัน เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน

 

ล่าสุด เมื่อวานนี้ (28 กันยายน) การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสงขลา มีมติให้เปลี่ยนผังเมืองจะนะบางส่วนจากสีเขียวเป็นสีม่วง ตามที่มีการผลักดันเพื่อเปิดพื้นที่ให้สร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีเสียงคัดค้านจากชาวบ้านที่นำโดยเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ซึ่งมีการรวมตัวและเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ ขอให้ยุติกระบวนการเปลี่ยนผังเมืองดังกล่าว แต่เมื่อไปถึงศาลากลางจังหวัดแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อยู่ ทางเครือข่ายฯ จึงได้ยื่นข้อเสนอให้ประธานการประชุมคณะกรรมการผังเมืองฯ ลงมารับหนังสือแทน แต่ปรากฏว่าไม่มีใครออกมารับหนังสือ

 

กระทั่งเวลาประมาณ 12.00 น. ทางเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นได้ประกาศว่า เมื่อไม่มีใครออกมารับหนังสือ จะขึ้นไปยื่นหนังสือถึงห้องประชุมชั้น 2 ของศาลากลางจังหวัด จากนั้นจึงพากันบุกขึ้นไป แต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ขัดขวาง ปิดประตูไม่ยอมให้ผ่านเข้าไป และมีการยื้อยุดกันประมาณ 30 นาที ที่สุดแล้วเครือข่ายฯ สามารถฝ่าด่านเจ้าหน้าที่ถึง 3 ด่านเข้าไปถึงห้องประชุมได้ และเมื่อเข้าไปในห้องประชุม ตัวแทนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นได้พูดถึงเหตุผลที่ต้องการยื่นหนังสือคัดค้านการประชุม จากนั้นได้เดินออกจากห้องประชุมไปปักหลักอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัด

 

สำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสงขลา จำนวน 21 คน ลงนามแต่งตั้งโดย จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา และจารุวัฒน์ยังเป็นประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าวอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

 

ต่อมา รุ่งเรือง ระหมันยะ แกนนำเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ได้อ่านแถลงการณ์และหนังสือคัดค้านการเปลี่ยนแปลงผังเมือง และย้ำว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ได้ประสานขับเคลื่อนมติของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กพต. ไปยังคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ในฐานะกลไกเชิงนโยบายตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อให้ช่วยเร่งรัดการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการลงทุน ตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน

 

รุ่งเรือง กล่าวต่อไปว่า พวกตนได้มีความเห็นต่อเรื่องนี้ไปแล้วว่า ศอ.บต. และรัฐบาลไม่สามารถอ้างถึงเวทีรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อนำไปดำเนินการใดๆ ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะได้ เพราะเป็นเวทีที่ไม่มีความชอบธรรม และไม่เป็นไปตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เพราะเห็นได้ชัดว่าเป็นเวทีที่ปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนที่เห็นต่าง และยังไม่มีความชัดเจนว่าเวทีดังกล่าวนั้นจัดขึ้นเพื่อเจตนาอะไร 

 

รุ่งเรือง ระบุอีกว่า แต่เวทีที่ไม่ชอบธรรมดังกล่าวกลายเป็นที่มาของมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ดังนั้นการดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานจังหวัดสงขลาที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสงขลาในวันนี้ จึงถือเป็นการดำเนินการอันมิชอบ ภายใต้การตัดสินใจของรัฐบาลบนฐานข้อมูลอันผิดพลาดที่ ศอ.บต. จัดทำขึ้น ทั้งยังผิดขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 จึงเสนอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานจังหวัดสงขลา ยุติกระบวนการทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่ เพราะกระทำไปเพื่อเป้าหมายเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวให้เป็นสีม่วง เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของกลุ่มทุนที่ต้องการใช้พื้นที่อำเภอจะนะ ตั้งเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น

 

ทั้งนี้ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นยังคงปักหลักอยู่หน้าบริเวณศาลากลางจังหวัดสงขลา แต่ยังไม่สามารถสรุปแนวทางว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อ เบื้องต้นจะมีการจัดเวทีใหญ่ในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อกดดันให้ถอดถอนกระบวนการดังกล่าว

 

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising