×

อานนท์ แสนน่าน

อานนท์ แสนน่าน
30 พฤษภาคม 2022

ครม. แต่งตั้ง ‘อานนท์ แสนน่าน’ อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง 4 ภาค นั่งข้าราชการการเมือง

วันนี้ (30 พฤษภาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้แทนชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 2 คน แทนกรรมการผู้แทนชุดเดิมที่ขอลาออก และแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่มีอายุ 70 ปีบริบูรณ์ ตามลำดับ ดังนี้ ศักดา เนติพัฒน์ กรรมการผู้แทนชุ...

Close Advertising