×

ครม. แต่งตั้ง ‘อานนท์ แสนน่าน’ อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง 4 ภาค นั่งข้าราชการการเมือง

โดย THE STANDARD TEAM
30.05.2022
  • LOADING...
อานนท์ แสนน่าน

วันนี้ (30 พฤษภาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้แทนชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำนวน 2 คน แทนกรรมการผู้แทนชุดเดิมที่ขอลาออก และแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่มีอายุ 70 ปีบริบูรณ์ ตามลำดับ ดังนี้ ศักดา เนติพัฒน์ กรรมการผู้แทนชุมชน และ จักร บุญ-หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ไตรศุลีกล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 2 คน แทนกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก ดังนี้ รศ.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ และ นันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

 

ไตรศุลีกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 5 ราย ดังนี้ จ.อ. ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ, ส.อ. คิมหันต์ ตลับนาค, พิศณุพงศ์ สิทธิโชคแก้วมูล, อริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์ และ อานนท์ แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันแห่งประเทศไทย และอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง 4 ภาค ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคมเป็นต้นไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising