×

อาณัติ อาภาภิรม

Eastern Seaboard
23 กรกฎาคม 2021

‘อีอีซี’ ดึงกูรูเศรษฐกิจถอดแนวคิด ‘อีสเทิร์นซีบอร์ด’ หวังต่อยอดความสำเร็จสร้างเขตพัฒนาพิเศษระดับโลก

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดเสวนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์หัวข้อ ‘จาก ESB สู่ EEC กับการเป็นเขตพัฒนาพิเศษระดับโลก’    โดยมีผู้ร่วมสัมมนา คือ ดร.เสนาะ อูนากูล ประธานคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สกพอ., ดร.อาณัติ อาภาภิรม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สกพอ., ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานมูลนิธิเสนาะ อูนากูล และ ดร.คณิศ ...
26 มิถุนายน 2018

กสทช. ส่งรถตรวจสอบคลื่นบริเวณรถไฟฟ้า BTS ส่วน DTAC ปิดสัญญาณ 2300 MHz เพื่อทดสอบด้วย

หลังจากที่ผู้บริหารของรถไฟฟ้า BTS ดร.อาณัติ อาภาภิรม ประธานกรรมการที่ปรึกษา บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ระบุความเป็นไปได้ของสาเหตุที่รถไฟฟ้า BTS ขัดข้องในช่วงนี้เป็นเพราะระบบอาณัติสัญญาณถูกคลื่นรบกวน ไม่สามารถใช้ระบบอัตโนมัติในการเดินรถได้ ส่งผลให้การเดินรถล่าช้า ประกอบกับความเห็นของ ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท...
25 มิถุนายน 2018

คมนาคมเตรียมเชิญบีทีเอสชี้แจง รถไฟฟ้าเสียบ่อย ผู้บริหารบีทีเอสย้ำยังได้มาตรฐานร้อยละ 99.5

    หลังจากเช้าวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน รถไฟฟ้าบีทีเอสเกิดปัญหาขัดข้องจนใช้เวลาแก้ไขถึง 4 ชั่วโมง สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนอย่างมาก ล่าสุด รมว.คมนาคมเตรียมเรียกผู้บริหารบีทีเอส ชี้แจง ด้านผู้บริหารยอมรับเกิดจากการเปลี่ยนระบบอาณัติสัญญาณใหม่ แต่จะเร่งแก้ไขโดยเร็ว     นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม...

Close Advertising