×

กสทช. ส่งรถตรวจสอบคลื่นบริเวณรถไฟฟ้า BTS ส่วน DTAC ปิดสัญญาณ 2300 MHz เพื่อทดสอบด้วย

26.06.2018
  • LOADING...

หลังจากที่ผู้บริหารของรถไฟฟ้า BTS ดร.อาณัติ อาภาภิรม ประธานกรรมการที่ปรึกษา บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ระบุความเป็นไปได้ของสาเหตุที่รถไฟฟ้า BTS ขัดข้องในช่วงนี้เป็นเพราะระบบอาณัติสัญญาณถูกคลื่นรบกวน ไม่สามารถใช้ระบบอัตโนมัติในการเดินรถได้ ส่งผลให้การเดินรถล่าช้า ประกอบกับความเห็นของ ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้ความเห็นว่า มีค่ายมือถือที่เปิดใช้งานคลื่นย่านความถี่ 2300 MHz อาจเกี่ยวข้องกับการรบกวนสัญญาณของระบบรถไฟฟ้า BTS ทำให้สังคมตั้งคำถามไปที่ DTAC ซึ่งกำลังโปรโมตคลื่นความถี่นี้เพื่อรองรับลูกค้าอยู่พอดี

 

DTAC จึงออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า การใช้งานบนคลื่นความถี่ 2300 MHz ของ DTAC ไม่ได้ส่งคลื่นใดๆ ออกมานอกเหนือจากขอบข่ายที่ DTAC มี และได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคลื่นความถี่เข้าไปหาสาเหตุร่วมกับทางรถไฟฟ้า BTS แล้ว โดยพบว่าอุปกรณ์การส่งสัญญาณของรถไฟฟ้า BTS อยู่ในช่องคลื่นความถี่ที่ตั้งอยู่ห่างจากแบนด์ 2300 MHz ที่ DTAC ใช้งานอยู่ จึงไม่น่าจะเป็นสาเหตุของปัญหาขัดข้องในการให้บริการของรถไฟฟ้า BTS ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด ล่าสุด DTAC จึงทดลองปิดการปล่อยสัญญาณคลื่น 2300 MHz จำนวนกว่า 20 สถานีฐานตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 น. เป็นต้นมา เพื่อร่วมตรวจสอบหาสาเหตุคลื่นรบกวนระบบอาณัติสัญญาณขัดข้อง

 

ขณะที่ ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) ให้ข้อมูลว่า กรณีที่รถไฟฟ้า BTS ขัดข้องบ่อยครั้งมีผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ ทาง กสทช. ได้ส่งรถตรวจสอบการใช้งานคลื่นความถี่วิทยุและการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ออกวิ่งตรวจสอบสัญญาณตั้งแต่เวลา 07.00 น. ของวันนี้ (26 มิ.ย.) เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้รถไฟฟ้า BTS ขัดข้อง หลังจากตรวจสอบเสร็จ สำนักงานฯ จะนำผลการตรวจสอบและบทสรุปต่างๆ มาวิเคราะห์และชี้แจงต่อไป ซึ่งจะส่งรถตรวจสอบออกไปตรวจสอบสัญญาณตลอดในช่วงนี้ จากนั้น กสทช. จะเชิญผู้บริหารรถไฟฟ้า BTS, DTAC และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาหารือเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

 

ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบและยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการใช้คลื่น 2300 MHz ของ DTAC เกี่ยวข้องกับปัญหาการเดินรถของ BTS หรือไม่

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising