×

อลิศรา มหาสันทนะ

scammers
15 ตุลาคม 2021

ธปท. เตือนระวังแก๊งหลอกลงทุนอัตราแลกเปลี่ยนอ้างผลตอบแทนสูง เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ เสี่ยงไม่ได้เงินคืน

อลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการชักชวนให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน (Forex) ที่ให้ผลตอบแทนสูง เนื่องจากการลงทุนลักษณะดังกล่าวมักเป็นการหลอกลวง และมีลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ที่ไม่มีการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศจริง จึงข...
28 เมษายน 2021

ธปท. แต่งตั้ง-โย้กย้าย ผู้บริหารระดับสูง ดัน ‘วชิรา อารมย์ดี’ ขึ้นรองผู้ว่าฯ สายบริหาร โยก ‘อลิศรา มหาสันทนะ’ นั่งผู้ช่วยผู้ว่าฯ สายตลาดเงิน

พฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 คณะกรรมการฯ มีมติแต่งตั้งให้ วชิรา อารมย์ดี เป็นรองผู้ว่าการด้านบริหาร เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่จะว่างลง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ รับทราบการย้ายของผู้บริหารระดับสูง ดังนี้&nb...