×

แบงก์ชาติประกาศแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 ต.ค. นี้

25.05.2023
  • LOADING...
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ดังนี้ 

 

  1. แต่งตั้ง อลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน เป็น รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่างลง

 

  1. ย้าย อัมพร แสงมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตรวจสอบกิจการภายใน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร

 

  1. ย้าย ดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 

 

  1. เลื่อนตำแหน่ง พิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน 

 

  1. เลื่อนตำแหน่ง วิเรขา สันตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารงานปฏิบัติการ 
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising