×

อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์

14 กุมภาพันธ์ 2020

อัปเดตความสามารถของ AI ตอนนี้ทำอะไรได้บ้าง – THE STANDARD Daily 13 ก.พ. 63

THE STANDARD Daily ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00 น.    โปรดติดตามการจับมือร่วมกันครั้งแรกของ THE STANDARD Daily และ QTFT (Quantum Technology Foundation Thailand) องค์กรเอกชนที่สร้างชุมชนนักวิทยาศาสตร์และนักธุรกิจ เพื่อผลักดันควอนตัมเทคโนโลยีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคม กับตอนแรกของโลก ระบบ...
19 เมษายน 2019

จุฬาฯ ลุยเปิดหลักสูตร ป.ตรี ภาษาศาสตร์คอมฯ ครั้งแรกของประเทศ เริ่มสิงหาคม 2562

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมเปิดสาขาวิชาใหม่อย่าง ‘ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์’ (Computational Linguistics) โดยจะบรรจุในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรก ประเดิมปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป (เปิดภาคการศึกษาเดือนสิงหาคมนี้) เพื่อเสริมสร้างและปูพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นให้บุคลากรได้ปรับตัวสอดรับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน   ...