×

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

15 กันยายน 2023

โปรดเกล้าฯ ‘พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้’ ผบ.ทบ. โอนไปสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

วันนี้ (15 กันยายน) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร โดยมีรายละเอียดระบุว่า   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15...
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
17 ตุลาคม 2019

สภาผ่าน พ.ร.ก. โอนอัตรากำลังพลฯ ปิยบุตร ชี้นายกฯ ใช้อำนาจขัดรัฐธรรมนูญ-พีระพันธุ์ ย้ำจำเป็นเร่งด่วน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น. โดย ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหมไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ   ...

Close Advertising