×

ส่วนแบ่งค่าปรับจราจร

23 สิงหาคม 2018

ค่าปรับจราจรเรา เขาแบ่งไปไหนบ้าง

  หมายเหตุ: สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกส่วนแบ่งค่าปรับให้กับตำรวจจราจร แต่เพื่อไม่ให้กระทบต่อขวัญกำลังใจ หากมีการยกเลิกจริงจะพิจารณาค่าตอบแทนอื่นๆ แทน   ภาพประกอบ: Karin Foxx...

Close Advertising