×

สูตรคำนวณ ส.ส.

3 มีนาคม 2023

กกต. เรียกถกด่วน คำนวณ ส.ส.-แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ หลังศาล รธน. ชี้ขาด ไม่นับรวมผู้ไม่มีสัญชาติไทย

วันนี้ (3 มีนาคม) หลังศาลรัฐธรรมนูญ (รธน.) มีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการคำนวณจำนวน ส.ส. พึงมีแต่ละจังหวัดต้องไม่นับรวมผู้ไม่มีสัญชาติไทยนั้น   มีรายงานว่าเมื่อเวลา 13.00 น. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เรียกประชุมเพื่อรับทราบคำวินิจฉัยของศาล และพิจารณาแนวทางการดำเนินการที่สำนักงาน กกต. จะเสนอ   ทั้งในเรื่องการคำนวณจำนวน ส.ส....
30 พฤศจิกายน 2022

ชมคลิป: ฉายภาพสูตรเลือกตั้งหาร 100 พรรคเล็กไปไม่รอด ที่เหลือจะเป็นอย่างไร? โดยอ.สมชัย | THE STANDARD

ฉายภาพสูตรเลือกตั้งหาร 100 พรรคเล็กไปไม่รอด ที่เหลือจะเป็นอย่างไร? โดยอ.สมชัย...
เลือกตั้ง ส.ส.
30 พฤศจิกายน 2022

เส้นทางกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. เกมพลิก-ยื้อ-ตีความ และบทสุดท้ายที่สูตรหาร 100

เหลืออีกเพียง 4 เดือน อายุของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ก็จะหมดวาระลง และเตรียมเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่ ตลอดระยะเวลา 3 ปีกว่าของสภาชุดนี้ มีความพยายามในการแก้รัฐธรรมนูญหลายครั้ง แต่สุดท้ายก็มักจะไม่เข้าเงื่อนไขต่างๆ ของการแก้รัฐธรรมนูญ แต่มีครั้งเดียวที่ประสบความสำเร็จคือการแก้ระบบเลือกตั้ง และต่อเนื่องมาด้วยการแก้กฎหมายลูกเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ...
30 พฤศจิกายน 2022

จับตาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. สูตรคำนวณหาร 100 ไปต่อหรือสะดุด

วันนี้ (30 พฤศจิกายน) ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย กรณีที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารวม 105 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ. ... มาตรา 25 และมาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อ...
อิทธิพร บุญประคอง
23 สิงหาคม 2022

กกต. ไม่มีข้อทักท้วงร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. เดินหน้าสูตรหาร 100 ส่งให้นายกฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้

วันนี้ (23 สิงหาคม) อิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงนามในหนังสือส่งถึง ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เรื่องร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว   โดยเนื้อหาระบุว่า การประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือก...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
16 สิงหาคม 2022

ชมคลิป: วิเคราะห์ศึกเลือกตั้ง 2 ใบ หาร 100 ใครจะแลนด์สไลด์-ประยุทธ์จะไปต่ออย่างไร? | THE STANDARD NOW

วิเคราะห์ศึกเลือกตั้ง 2 ใบ หาร 100 ใครจะแลนด์สไลด์-ประยุทธ์จะไปต่ออย่างไร?   อ๊อฟ ชัยนนท์ THE STANDARD NOW ร่วมพูดคุยกับ ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต วิเคราะห์การเมืองเดินหน้าด้วยสูตรหาร 100 ใครได้-ใครเสีย พล.อ.ประยุทธ์ จะยังอยู่บนสมการนี้หรือไม่?   ชมคลิปอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ Video – T...
กติกาเลือกตั้ง
16 สิงหาคม 2022

ชมคลิป: เจาะลึกเลือกตั้ง 2 ใบ หาร 100 กติกาเลือกตั้งสมัยหน้า ปิดประตูประยุทธ์? | THE STANDARD NOW

เจาะลึกเลือกตั้ง 2 ใบ หาร 100 กติกาเลือกตั้งสมัยหน้า ปิดประตูประยุทธ์?   อ๊อฟ ชัยนนท์ THE STANDARD NOW ร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก นักกฎหมาย และอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ว่าเส้นทางกฎหมายต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร? พร้อมเจาะไส้ในกฎหมายฉบับนี้ จะนำมาสู่การเลือกตั้งและการคำนวนลักษณะไหน? สุดท้ายหากศาลรัฐธรรมนูญตีตก หน้าตากฎหมา...
15 สิงหาคม 2022

ชมคลิป: สภาล่มล้มสูตรหาร 500 ปิดช่องลุงตู่อยู่ต่อ? | THE STANDARD NOW

ร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก นักกฎหมาย และอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ว่าเส้นทางกฎหมายต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร? พร้อมเจาะไส้ในกฎหมายฉบับนี้ จะนำมาสู่การเลือกตั้งและการคำนวนลักษณะไหน?  สุดท้ายหากศาลรัฐธรรมนูญตีตก หน้าตากฎหมายการเลือกตั้งสมัยหน้าจะเป็นอย่างไร?   และร่วมพูดคุยกับ ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำภาควิ...
15 สิงหาคม 2022

ชมคลิป: หมอระวี มือเสนอสูตรหาร 500 แถลงหลังสภาล่ม | THE STANDARD

หมอระวี มือเสนอสูตรหาร 500 แถลงหลังสภาล่ม...
15 สิงหาคม 2022

ชมคลิป: ประชาธิปัตย์แถลงหลังสภาล่ม ล้มสูตรหาร 500 | THE STANDARD

ประชาธิปัตย์แถลงหลังสภาล่ม ล้มสูตรหาร 500...

Close Advertising