×

สุพิชชา สุทธานนท์กุล

27 พฤศจิกายน 2023

สยามสมาคมฯ จับมือภาคีนานาชาติ หนุนมรดกวัฒนธรรม สู่หัวใจของการรับมือวิกฤตโลกร้อน ในการประชุม COP28

ในสถานการณ์วิกฤตโลกรวนที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง คนทั่วไปมักมุ่งแสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อหาทางรับมือกับปัญหาดังกล่าว โดยมิได้ตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือมรดกวัฒนธรรมในฐานะเครื่องมือที่สำคัญเพื่อลดผลกระทบที่นับวันจะทวีความรุนแรง ทั้งๆ ที่วิถีวัฒนธรรมที่ช่วยให้มนุษย์ปรับตัว มีความเป็นอยู่สอดคล้องกับธรรมชาติ น่าจะเป็นคำตอบให้กับความท้า...

Close Advertising