×

สืบศักดิ์ สืบภักดี

21 กุมภาพันธ์ 2020

เสริมความเข้าใจ 5G กับสืบศักดิ์ สืบภักดี

ไขข้อเท็จจริง 5G ที่คุณอาจยังไม่รู้กับ ‘สืบศักดิ์ สืบภักดี’ รองเลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหน ภายใต้เทคโนโลยี 5G ที่จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในปีนี้   5G คือแพลตฟอร์มของอนาคต จุดเด่นของแต่ละคลื่นความถี่ ปีนี้จะได้ใช้ 5G ไหม ค่าบริการ 5G จะแพงไหม ต้องพัฒนา 5G ตามโจทย์ของ...
18 กุมภาพันธ์ 2020

ไขข้อเท็จจริง 5G ที่คุณอาจยังไม่รู้กับ ‘สืบศักดิ์ สืบภักดี’ – THE STANDARD Daily 17 กุมภาพันธ์ 2563

THE STANDARD Daily ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 20.00 น.    THE STANDARD Daily ไขข้อเท็จจริง 5G ที่คุณอาจยังไม่รู้กับ ‘สืบศักดิ์ สืบภักดี’ รองเลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหน ภายใต้เทคโนโลยี 5G ที่จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในปีนี้   สามารถติดตาม THE STAN...