×
465790

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)

ส.ว. สมชาย เสนอญัตติไม่ให้ลงมติวาระ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เลือกตั้ง สสร. จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ
17 มีนาคม 2021

ส.ว. สมชาย เสนอญัตติไม่ให้ลงมติวาระ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เลือกตั้ง สสร. จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (17 มีนาคม) 10.15 น. สมชาย แสวงการ ส.ว. เสนอญัตติให้ลงมติการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ 3 ไม่ได้ โดยตีความจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่สภามอบอำนาจเด็ดขาดให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ไปทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยยังไม่มีการทำประชามติถามประชาชนก่อนว่าจะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่   ทั้งนี้มีผู้รับรองตามข้อบังคับ แต่ชวน หล...
ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย
10 มีนาคม 2021

5 ความเข้าใจก่อนศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย ปมอำนาจรัฐสภาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

พรุ่งนี้ (11 มีนาคม) ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือและลงมติ รวมถึงอ่านคำวินิจฉัยญัตติที่รัฐสภาส่งให้ศาลชี้ว่ามีอำนาจตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยผลของคำวินิจฉัยย่อมจะมีผลต่อทิศทางการเมืองและการแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคตด้วย   ส.ส. รัฐบาล + ส.ว. จับมือยื่นญัตติส่งศา...
มติที่ประชุม กมธ. แก้ไขรัฐธรรมนูญ เห็นชอบให้ สสร. ต้องยกร่างดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน
29 มกราคม 2021

มติที่ประชุม กมธ. แก้ไขรัฐธรรมนูญ เห็นชอบให้ สสร. ต้องยกร่างดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน

วันนี้ (29 มกราคม) สมคิด เชื้อคง โฆษกคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แถลงข่าวถึงผลการประชุมของคณะกรรมาธิการว่า ในวันนี้ที่ประชุมได้มีการลงมติในมาตรา 256/13 เรื่องกรอบการทำงานของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) โดยผลการลงมติกรรมการเสียงข้างมากจำนวน19 ต่อ13 เสียงกำหนดให้ สสร. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ตามร่างขอ...
จอน ให้ความเห็น กมธ. แก้ รธน. ย้ำ สสร. 200 คนต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด
3 ธันวาคม 2020

จอน ให้ความเห็น กมธ. แก้ รธน. ย้ำ สสร. 200 คนต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด

วันนี้ (3 ธันวาคม) จอน อึ้งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) เข้าให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พุทธศักราช.... โดยยังคงยืนยันว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 200 คนนั้น ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด โดยใช้เขตประเทศเป็นเขตเล...
ร่าง รธน. ญัตติที่ 1 ของฝ่ายค้าน ผ่านความเห็นชอบในวาระรับหลักการ หลังลงคะแนนไป 471 คน
18 พฤศจิกายน 2020

ร่าง รธน. ญัตติที่ 1 ของฝ่ายค้าน ผ่านความเห็นชอบในวาระรับหลักการ หลังลงคะแนนไป 471 คน

วันที่ (18 พฤศจิกายน) หลังสมาชิกรัฐสภาลงมติไปได้ 471 คน ผลการลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งนับโดยกองบรรณาธิการ THE STANDARD ญัตติที่ 1 แก้ไขมาตรา 256 พรรคร่วมฝ่ายค้านได้คะแนนเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือมากกว่า 366 เสียง และได้คะแนน ส.ว. มากกว่า 82 เสียง   ทั้งนี้ ในญัตติที่ 1 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ให้ตั้งส...
ร่าง รธน. ญัตติที่ 2 ของรัฐบาลผ่านความเห็นชอบในวาระรับหลักการ หลังลงคะแนนไป 415 คน
18 พฤศจิกายน 2020

ร่าง รธน. ญัตติที่ 2 ของรัฐบาลผ่านความเห็นชอบในวาระรับหลักการ หลังลงคะแนนไป 415 คน

วันนี้ (18 พฤศจิกายน) หลังสมาชิกรัฐสภาลงมติไปได้ 415 คน ผลการลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งนับโดยกองบรรณาธิการ THE STANDARD ญัตติที่ 2 แก้ไขมาตรา 256 พรรคร่วมรัฐบาล ได้คะแนนเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งหรือมากกว่า 366 เสียง และได้คะแนน ส.ว. มากกว่า 82 เสียง   ทั้งนี้ในญัตติที่ 2 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาล แก้ไขมาตรา 256 และตั้งสภาร่างรัฐธรรม...
รัฐธรรมนูญ การประชุม ครม.
30 กันยายน 2020

วิรัชนั่งประธาน กมธ. ร่างรัฐธรรมนูญนัดแรก หลังนายกฯ ส่งสัญญาณเปิดทางตั้ง สสร.

หลังรัฐสภาไม่ลงมติใน 6 ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในการประชุมวันที่ 23-24 กันยายนที่ผ่านมา และเลือกใช้วิธีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาศึกษาก่อนรับหลักการ   วันนี้ (30 กันยายน) ที่รัฐสภา เกียกกาย มีการนัดประชุมครั้งแรกของ ‘คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) พุทธศักราช ... ก่อนรับหลักการ’&nb...
10 กันยายน 2020

ปิยบุตรชี้ สสร. ร่างใหม่ทั้งฉบับกับแก้รายมาตราทำพร้อมกันได้ ลั่นหากรัฐประหาร พร้อมต้านถึงที่สุด

วันนี้ (10 กันยายน) ที่อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ในฐานะคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมนำเสนอรายงานการศึกษาของกรรมาธิการต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่าสำหรับในส่วนของตนเองนั้นได้ทำความเห็นส่วนตัวโดยสังเขปไว้ 25 หน้า ซึ่งมีอยู่หลายประเด็น โดย...