×

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
28 มิถุนายน 2022

‘ชัชชาติ’ ประชุมร่วม สมาคมสันนิบาตฯ เตรียมยื่น พ.ร.บ.ถอดถอนผู้บริหารสมาชิกท้องถิ่นให้สภา ถกปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดิน หลังสร้างหนี้ให้ อปท.

วันนี้ (28 มิถุนายน) ที่ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ประชุมร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง ส.ท.ท. กับ กทม. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและเครือข่ายผู้บริหารเมือง ประเด็นด้านการกระจายอำนาจ และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยม...
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 กรกฎาคม 2021

3 สมาคม อปท. แถลง 4 ข้อเสนอ แก้สถานการณ์โควิด จัดหาชุดตรวจโควิด-นำเข้าวัคซีน-ท้องถิ่นซื้อวัคซีนไม่ต้องผ่าน ศบค.-ฉีดให้ประชากรแฝง

วันนี้ (15 กรกฎาคม) สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงจุดยืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และข้อเสนอต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดไปยังนายกรัฐมนตรี โดยมีข้อเรียกร้อง 4 ประการ ได้แก่    จัดหาชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน (Rapid Antigen Te...

Close Advertising