×

สมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช

ทินกร ปลอดภัย
19 มกราคม 2022

อัศวินตั้ง ‘ทินกร’ มีตำแหน่งใน กทม. พบเป็น ผอ. เลือกตั้งซ่อมหลักสี่ไทยภักดี คาดจับมือปูทางชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ ต่อ

วันนี้ (19 มกราคม) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 181/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง ให้ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. โดยให้ สมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช พ้นจากผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. และแต่งตั้ง ทินกร ปลอดภัย ดำรงตำแหน่งผู้ช่ว...

Close Advertising