×

สภาวิชาชีพสื่อมวลชน

พ.ร.บ.คุมสื่อ
7 กุมภาพันธ์ 2023

สื่อมองอย่างไรกับ พ.ร.บ.คุมสื่อ ที่เสนอโดยรัฐบาล

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 8 มีการบรรจุวาระเร่งด่วน พิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …. ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ   โดยร่างกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาหลายส่วน แต่ส่วนที่ได้รับความสนใจคือการให้จัดตั้ง ‘สภาวิชาชีพสื่อมวลชน’ ที่จะคอยตรวจสอบและสั่งลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวล...
3 กุมภาพันธ์ 2023

จับตา ‘พ.ร.บ.คุมสื่อ’ หวังสถาปนาอำนาจใหม่ กำกับสื่ออยู่ในกรอบของรัฐ

1. เวลานี้มีการเสนอกฎหมายที่ชื่อ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน หรือ ร่าง พ.ร.บ.สื่อฯ มีทั้งหมด 49 มาตรา 5 หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล   2. การเดินทางของร่างกฎหมายฉบับนี้มาถึงการพิจารณาในที่ประชุมร่วมรัฐสภาแล้ว โดยจะมีการพิจารณาในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566   3. ย้อนกลับไปเมื่อปี 2561 มีความ...
จริยธรรมและมาตรฐานสื่อ
13 มกราคม 2022

ส่อง 5 หมวดร่าง พ.ร.บ.จริยธรรมและมาตรฐานสื่อฯ สถาปนาอำนาจใหม่ ผุด ‘สภาวิชาชีพ’ กำกับสื่ออยู่ในกรอบ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป   สำหรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มี 5 หมว...

X
Close Advertising