×

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง

UddC และภาคี
8 มิถุนายน 2022

UddC และภาคี เสนอแนวคิดพลิกพระโขนง-บางนา จากย่านชายขอบสู่นครเกตเวย์ ชัชชาติร่วมรับฟัง

วันนี้ (8 มิถุนายน) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง (UddC-CEUS) ร่วมกับภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, we!park, PNUR, Local Dialects, User-Friendly และ BUILK ONE GROUP ร่วมกันจัดงาน ‘พระโขนง-บางนา 2040 อนาคต ความฝัน ย่านของเรา’ ที่ห้อง Amber 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเ...
24 พฤษภาคม 2022

ชมคลิป: ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง พร้อมทนาย แจ้งความเพจเฟซบุ๊กดัง กรณีทำให้เสียหาย | THE STANDARD

ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง พร้อมทนาย แจ้งความเพจเฟซบุ๊กดัง กรณีทำให้เสียหาย...
UddC เสนอโมเดลเมืองเดินได้-เมืองกระชับ แก้ปัญหา PM2.5 ระยะยาว ส่งเสริมคนเดินเท้า ปั่นจักรยาน และทำงานใกล้บ้าน
14 ธันวาคม 2020

UddC เสนอโมเดลเมืองเดินได้-เมืองกระชับ แก้ปัญหา PM2.5 ระยะยาว ส่งเสริมคนเดินเท้า ปั่นจักรยาน และทำงานใกล้บ้าน

วันนี้ (14 ธันวาคม) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ระบุสาเหตุปัญหามลภาวะทางอากาศจากฝุ่น PM2.5 เกิดจากรถยนต์บนท้องถนน หากเมืองไม่สามารถแก้ไขปัญหาจากการจราจรได้สำเร็จ ก็ไม่มีทางแก้ไขปัญหามลภาวะอากาศจากฝุ่น PM2.5 ได้อย่างยั่งยืน ข้อมูลสำคัญของกรุงเทพมหานคร คือมีปริมาณรถยนต์ล้นพื้นที่ถนน ต้นเหตุปล่อยมลภาวะเท่าตึกมหานคร 23 ตึกต่อปี พร้อมทั้งแนะนำ ...
14 กันยายน 2017

‘เมืองเดินเท้า’ เทรนด์ฮิตของเมืองทั่วโลก เมื่อคนเบื่อปัญหารถติด

     หลายทศวรรษที่ผ่านมา ความสะดวกสบายในการเดินเท้าเที่ยวชมเมืองหรือไปยังสถานที่ต่างๆ รอบเมือง มักจะถูกมองข้ามจากนักออกแบบผังเมืองเสมอ จนเมื่อไม่กี่ปีมานี้ หลายเมืองสำคัญๆ ในโลกต่างปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและสังคมเมืองที่ไม่ได้ต้องการพื้นที่สำหรับเส้นทางการจราจรรถยนต์ในใจกลางเมืองมากเหมือนเดิมอีกแล้ว   &...


X
Close Advertising