×

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

2 เมษายน 2020

BREAKING: ศบค. แถลงพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 104 ราย รวม 1,875 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิต 15 ราย

วันนี้ (2 เมษายน) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แถลงว่าไทยพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 104 ราย รวมสะสม 1,875 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิต 15 ราย โดยผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 104 ราย นับเป็นลำดับที่ 1,772-1,875 จำแนกเป็น 3 กลุ่มดังนี้   ...

Close Advertising