×
428191

วุฒิสภา

บริษัทจีนส่อเค้าปั่นป่วน หลังสภาผู้แทนฯ สหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมาย เปิดทางถอดถอนบริษัทจีนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ
3 ธันวาคม 2020

บริษัทจีนส่อเค้าปั่นป่วน หลังสภาผู้แทนฯ สหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมาย เปิดทางถอดถอนบริษัทจีนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ

สภาผู้แทนฯ สหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายเปิดทางถอดบริษัทจดทะเบียนจีนออกจากตลาดหุ้น โดยคาดว่า โดนัลด์ ทรัมป์ จะลงนามเร็วๆ นี้ หลังจากวุฒิสภาอนุมัติร่างกฎหมายไปแล้วก่อนหน้า เบื้องต้นจะให้เวลาบริษัทจีนปรับตัวให้สอดคล้องร่างกฎหมาย 3 ปี    สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านร่างกฎหมาย ‘Holding Foreign Companies Accountable Act’ ซึ่งอาจ...
11 สิงหาคม 2020

คำนูณ เรียกร้องรัฐบาลเปิดอภิปรายร่วมกันด่วน หาทางออกประเทศ หวั่นเป็นชนวนเหตุสู่ความรุนแรง

วันนี้ (11 สิงหาคม) ในการประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) มีสมาชิกขอหารือต่อ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน ส.ว. เพื่อนำความคิดเห็นเสนอไปยัง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยประธาน ส.ว. สั่งให้เจ้าหน้าที่ถอดเทปเพื่อนำความเห็นของสมาชิกเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี   โดย คำนูณ สิทธิสมาน สมชาย แสวงการ และ วันชัย สอนศิริ กล่าวถึงข้อห่วงใยการเคลื่อนไหวชุมนุมข...
10 สิงหาคม 2020

วันชัย เสนอแก้ รธน. ตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ ไม่ให้ ผบ. เหล่าทัพ มาอยู่ในระบบการเมือง

วันนี้ (10 สิงหาคม) วันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณีเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวเนื่องกับอำนาจของวุฒิสภา ว่าประเด็นที่ 1 เสนอแก้ไขอำนาจ ส.ว. ไม่ต้องให้เลือกนายกรัฐมนตรี เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่ให้อำนาจ ส.ว. ในเรื่องนี้ เป็นไปเพื่อประคับประคองสถานการณ์ช่วงเปลี่ยนผ่าน และถือว่าบรรลุภารกิจแล้ว ส่วนในอนาคตตนเห็นว่าควรให้มี ส.ว. ...
13 กรกฎาคม 2020

วุฒิสภามีมติเสียงข้างมากเห็นชอบ ‘บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์’ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่แล้ว

วันนี้ (13 กรกฎาคม) ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงคะแนนความเห็นชอบให้ ‘บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์’ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 12 วรรค 8 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียง ให้ความเห็นชอบ 206 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 12 เสียง ไม่ออกเสียง 11 เสียง   โดยผลการออกเสียงลงคะแนนผู้ได้รับกา...
22 มิถุนายน 2020

ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. โอนงบฯ ไร้เสียงไม่เห็นด้วย

วันนี้ (22 มิถุนายน) ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 217 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ จากนั้นจะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ชี้แจงไว้ถึงควา...
25 พฤษภาคม 2020

พรเพชร ยอมรับ ส.ว. บางคน ขาดลงมติจำนวนมาก แต่เป็นเรื่องไม่สำคัญ หลังจากนี้จะเข้มงวดมากขึ้น

วันนี้ (25 พฤษภาคม) พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจากบริษัทเอกชนที่นำมาติดตั้งบริเวณทางเข้าอาคารรัฐสภา ฝั่งวุฒิสภา ชั้น 1 และบี 1 ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกวุฒิสภาที่จะเข้ามาประชุม นอกจากนี้ยังมีมาตรการการเว้นระยะห่าง การจัดเก้าอี้ประชุมของส...