×

วิรไท สันติประภพ

VUCA
22 กันยายน 2021

สภาพัฒน์ ชู 13 หมุดหมายพลิกโฉมประเทศ ด้าน ‘วิรไท’ แนะไทยเร่งแก้ 7 ปัญหารับมือโลกยุค VUCA

ดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ กล่าวในงานเสวนา หัวข้อ ‘13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย’ ว่า ขณะนี้ สศช. อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (แผนพัฒนาฯ 13) ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในระหว่างปี 2566-2570 โดยแผนฉบับนี้มีความแตกต่างจากแผนพัฒนาทั้ง 12 ฉบับก่อนหน้าที่...
วิรไท สันติประภพ
14 กันยายน 2021

‘วิรไท’ ห่วงความเหลื่อมล้ำยิ่งถ่าง จี้ภาครัฐเร่งปรับโครงสร้าง ผสานการทำงานร่วมกันทุกฝ่าย รับมือโลกที่เปลี่ยนไปจากวิกฤตโควิด

อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติจี้ ‘ภาครัฐ’ ปรับโครงสร้างอย่างจริงจัง เน้นรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ-เอกชน-ภาคประชาสังคม-สถาบันการศึกษา เพื่อรองรับโลกที่เปลี่ยนไปจากปัญหาโควิด-19 ห่วงหลังวิกฤตความเหลื่อมล้ำยิ่งถ่าง   วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวในการเสวนา ‘ฝ่าวิกฤต...
‘วิรไท’ ชี้การปฏิรูปให้ไทยวัฒนา ต้องเริ่มจาก ‘ปฏิรูปกระบวนการปฏิรูป’
2 มีนาคม 2021

‘วิรไท’ ชี้การปฏิรูปให้ไทยวัฒนา ต้องเริ่มจาก ‘ปฏิรูปกระบวนการปฏิรูป’

วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขึ้นกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ ‘ปฏิรูปอย่างไรให้ไทยวัฒนา’ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ตอกย้ำสิ่งที่พูดกันมานานว่าโลกใหม่จะไม่เหมือนเดิม และเราจะอยู่แบบเดิมไม่ได้    นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะรวดเร็วและรุนแรงกว่าเดิมมาก การเปลี่ยน...
18 กรกฎาคม 2020

‘วิรไท สันติประภพ’ เผย ไม่ร่วมทีมเศรษฐกิจ ครม. ใหม่ รับนายกฯ ชวนเข้าร่วมจริง

ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ โดยในกระแสข่าวบางส่วนระบุว่า วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับการทาบทามจากนายกรัฐมนตรีให้เข้าร่วมทีมเศรษฐกิจของคณะรัฐมนตรีใหม่นี้ว่า    “ตามที่มีข่าวว่าผมถูกทาบทามให้เข้าร่วมทีมเศรษฐกิจของคณะรัฐบาลชุดใหม่นั้น ผมได้เรียนขอบคุณท่านนายกรัฐมนต...
20 มิถุนายน 2020

ธปท. ชี้แจงคำสั่งถึงธนาคารพาณิชย์ ให้งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและงดซื้อหุ้นคืน

วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า จากการขอให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่าย ‘เงินปันผลระหว่างกาล’ และ ‘งดซื้อหุ้นคืน’ สาเหตุเพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงมาก ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่เห็นจุดสิ้นสุด   ทั้งนี้มองว่าภูมิคุ้มกันที่สำคัญอันหนึ่งของธนาคารพาณิชย์คือ ระดับเงินกอ...
25 พฤษภาคม 2020

‘วิรไท’ ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ ไม่สมัครเพื่อเป็นวาระที่ 2 ชี้เหตุผลด้านครอบครัว

ตามที่ รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นั้น    จันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร เปิดเผยว่า วิรไท สันติประภพ ซ...
27 เมษายน 2020

ชมคลิป: ความเหลื่อมล้ำ ‘ถ่างกว้างขึ้น’ หนี้สาธารณะพุ่งสูง มองความจริงโลกหลังโควิด-19

เมื่อโควิด-19 จบลง วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เชื่อว่า ‘Next Normal’ ระบบการเงินโลกที่จะเกิดขึ้นแน่ๆ คือหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้น และผลพวงที่ตามมาก็จะทำให้ ‘ความเหลื่อมล้ำ’ ของคนในสังคมขยายถ่างกว้างขึ้นไม่แพ้กัน   ถ่ายทำ: ภานุ วิวัฒนาภา, ศศิพิมพ์ อนันตกรณีวัฒน์...
7 เมษายน 2020

สรุป 4 มาตรการคลัง-ธปท. อัดเงินแสนล้านช่วย SMEs-ตราสารหนี้เอกชน

วันนี้ (7 เมษายน) วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า เพื่อออกมาตรการช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อประชาชนและภาคธุรกิจ จึงมีมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และมาตรการเพื่อดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน แบ่งเป็น 4 มาตรการ ได้แก่    มาตรการที่ 1 การเลื่อนกำหนดการชำระหนี้สำห...
25 มีนาคม 2020

ธปท. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ทุกประเภทจ่ายขั้นต่ำ 5%-เลื่อนค่างวด-พักจ่ายเงินต้น

วันนี้ (25 มีนาคม) วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  กล่าวว่า ทาง ธปท. ออกมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL (ไม่มีค้างชำระหนี้ 3 เดือนขึ้นไป) มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ได้แก่  สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน จะมีแนวทางให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในการจ่ายขั้นต่ำ นอกจากนี้ลูกหนี้...
22 มีนาคม 2020

ธปท. ออก 3 มาตรการช่วยตลาดพันธบัตร-ตราสารหนี้

22 มีนาคม 2563 วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ในช่วงภาวะที่มีความผันผวนตลาดเงินตลาดทุนทั้งในต่างประเทศและกระทบกับไทย ดังนั้นเพื่อดูแลผู้ถือหน่วยกองทุน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทาง ธปท. จึงออก 3 มาตรการ ได้แก่   1. กองทุนรวมตราสารหนี้ ธปท. จะจัดตั้งกลไกพิเศษเพิ่มสภาพคล่อง ผ่านธนาคารพาณิชย์โดยธนาคารพาณิชย์สามา...