×

วิจักษณ์ ประดิษฐวณิช

สยามพิวรรธน์
14 พฤษภาคม 2024

คาด ‘สยามพิวรรธน์’ เตรียมไฟลิ่งเล็งขาย IPO เข้าตลาดหุ้นปี 68 ด้วยมาร์เก็ตแคปเกิน 1 แสนล้านบาท

หากพูดถึง บมจ.เอ็ม บี เค หรือ MBK คนส่วนใหญ่คงคิดถึงบริษัทที่เป็นเจ้าของศูนย์การค้า MBK Center หรือชื่อเดิมว่า ศูนย์การค้า ‘มาบุญครอง’ แต่จริงๆ แล้ว MBK มีอาณาจักรธุรกิจที่ทำอยู่ถึง 8 ธุรกิจ โดยจากข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พบว่า MBK ณ สิ้นปี 2566 มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 6 หมื่นล้านบาท และ MBK ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ‘สยามพิวรรธน์’ เจ้า...


X
Close Advertising