×

วันโอโซนโลก

วันโอโซนโลก
16 กันยายน 2023

16 กันยายน – วันโอโซนโลก

สูงขึ้นไปเหนือท้องฟ้าสีครามของดาวเคราะห์โลก ‘โอโซน’ กำลังทำหน้าที่อย่างขะมักเขม้น เพื่อเป็นเกราะป้องกันและกรองรังสีต่างๆ จากดวงอาทิตย์ เพื่อให้สิ่งมีชีวิตบนโลกนับล้านชีวิตสามารถอยู่อาศัยได้โดยไม่เป็นอันตราย และนี่คือวันของ ‘โอโซน’    โอโซน (Ozone) คือกลุ่มก๊าซขนาดใหญ่ที่เกิดจากการรวมตัวกันของออกซิเจน 3 อะตอม โดยโมเลกุลออกซิเจนจะแตกต...
16 กันยายน 2022

16 กันยายน – วันโอโซนโลก

สูงขึ้นไปเหนือท้องฟ้าสีครามของดาวเคราะห์โลก ‘โอโซน’ กำลังทำหน้าที่อย่างขะมักเขม้น เพื่อเป็นเกราะป้องกันและกรองรังสีต่างๆ จากดวงอาทิตย์ เพื่อให้สิ่งมีชีวิตบนโลกนับล้านชีวิตสามารถอยู่อาศัยได้โดยไม่เป็นอันตราย และนี่คือวันของ ‘โอโซน’    โอโซน (Ozone) คือกลุ่มก๊าซขนาดใหญ่ที่เกิดจากการรวมตัวกันของออกซิเจน 3 อะตอม โดยโมเลกุลออกซิเจนจะแตกต...


X
Close Advertising