×

16 กันยายน – วันโอโซนโลก

โดย THE STANDARD TEAM
16.09.2022
  • LOADING...

สูงขึ้นไปเหนือท้องฟ้าสีครามของดาวเคราะห์โลก ‘โอโซน’ กำลังทำหน้าที่อย่างขะมักเขม้น เพื่อเป็นเกราะป้องกันและกรองรังสีต่างๆ จากดวงอาทิตย์ เพื่อให้สิ่งมีชีวิตบนโลกนับล้านชีวิตสามารถอยู่อาศัยได้โดยไม่เป็นอันตราย และนี่คือวันของ ‘โอโซน’ 

 

โอโซน (Ozone) คือกลุ่มก๊าซขนาดใหญ่ที่เกิดจากการรวมตัวกันของออกซิเจน 3 อะตอม โดยโมเลกุลออกซิเจนจะแตกตัวจากการกระตุ้นของรังสี UVC และจับตัวกับอะตอมออกซิเจนอิสระ จนกลายเป็นก๊าซโอโซนที่มีคุณูปการต่อโลกใบนี้ จนต้องมีวันสำคัญเป็นของตัวเอง เพื่อเตือนให้มนุษย์โลกตระหนักรู้ และร่วมกันปกป้องโอโซนให้ยังคงทำหน้าที่ปกป้องระบบนิเวศบนโลกได้อย่างไม่เสียสมดุล 

 

ก่อนหน้านี้ใน พ.ศ. 2525 นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบรูโหว่ขนาดใหญ่ของชั้นโอโซนเหนือทวีปแอนตาร์กติก ขั้วโลกใต้ ซึ่งเกิดจากกระแสลมพัดคลอรีนจากสาร CFC เข้ามาสะสมในก้อนเมฆในชั้นสตราโตสเฟียร์ และทำปฏิกิริยากับโอโซน ทำให้เกิดรูโหว่ นานาชาติจึงเร่งผลักดันให้เกิดการใช้งานของสารทดแทนและเป็นมิตรกับโอโซนอย่างจริงจัง ซึ่งเราเองก็สามารถช่วยกันปกป้องโอโซนได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

 

  • เลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสาร CFC 
  • ประหยัดไฟฟ้า 
  • ช่วยกันปลูกต้นไม้ 
  • ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง 
  • เดินทางด้วยยานพาหนะสาธารณะให้มากขึ้น เช่น รถไฟฟ้า รถประจำทาง
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising