×

วันอาสาฬหบูชา

2 สิงหาคม 2023

พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระปรางค์-ฟังธรรม วัดอรุณฯ ในวันอาสาฬหบูชา

วันนี้ (1 สิงหาคม) ที่วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร พุทธศาสนิกชนต่างเดินมาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรอบองค์พระปรางค์ และร่วมฟังธรรมเทศนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ‘วันอาสาฬหบูชา’ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8   ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณส...
พระสังฆราช วันอาสาฬหบูชา
1 สิงหาคม 2023

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมวันอาสาฬหบูชา ‘สืบอายุพระพุทธศาสนาไว้ให้ยืนนานด้วยการศึกษา-ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย’

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา อังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 ความว่า   ดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว ควรที่พุทธบริษัทจะได้บำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษ เพื่อรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ เริ่มประกาศพระศาสนา กระ...
วันอาสาฬหบูชา
13 กรกฎาคม 2022

13 กรกฎาคม 2565 – วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และเป็นวันหยุดราชการของไทย   คำว่าอาสาฬหบูชา ย่อมาจาก อาสาฬหปูรณมีบูชา ซึ่งแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์หรือพราหมณ์ทั้ง 5 ที่ประกอบไปด้วย โกณฑัญญะ, ว...
6 กรกฎาคม 2020

‘เวียนเทียน’ วันอาสาฬหบูชา ศาสนพิธีที่ยังดำรงต่อไปในยุคโควิด-19

พุทธศาสนิกชนเดินทางมายังวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เพื่อทำบุญ สวดมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ‘ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร’ แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา เกิด   ...
5 กรกฎาคม 2020

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ทรงเน้นย้ำให้นึกถึง ‘ความกรุณา’

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 ความว่า ดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว การบำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษในนักขัตฤกษ์นี้มีขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ‘ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร’ โปรดปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน อันเป็น...
23 มิถุนายน 2020

อิทธิพล เผย ครม. เห็นชอบหยุด 4-7 ก.ค. นี้ ชดเชยอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ยันไม่ใช่โควตาสงกรานต์

วันนี้ (23 มิถุนายน) อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยระบุว่า ครม. เห็นชอบให้หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่ตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 4-5 กรกฎาคม 2563 ให้ชดเชยในวันที่ 6-7 กรกฎาคม ทำให้เดือนกรกฎาคมจะมีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันคือ 4-7 กรกฎาคม จากปกติที่จะมีการหยุดต่อเนื่องแค่ 4 วัน ...
thai bhikkhuni
16 กรกฎาคม 2019

ภิกขุนี ภาพที่เติมเต็มพุทธบริษัท 4 ในวันอาสาฬหบูชา

นับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา วงล้อแห่งการเผยแผ่พุทธศาสนาได้เริ่มหมุนไป พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงยึดถือวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชา วันสำคัญแห่งการสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นที่รู้กันดีว่าในวันนี้เป็นวันที่มีพระสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรก   กระนั้นยังมีกลุ่มคนสำคัญที่ไม่ได้รับการพูดถึงมากนัก นั่นคือ ‘ภิกขุนี’ อันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของพุทธบริษั...
วันอาสาฬหบูชา
16 กรกฎาคม 2019

16 กรกฎาคม 2562 – วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และเป็นวันหยุดราชการของไทย   คำว่าอาสาฬหบูชา ย่อมาจาก อาสาฬหปูรณมีบูชา ซึ่งแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์หรือพราหมณ์ทั้ง 5 ที่ประกอบไปด้วย โกณฑัญญ...
วันอาสาฬหบูชา
16 กรกฎาคม 2019

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม ดำเนินชีวิตด้วยปิยวาจา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า   ดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าพึงระลึกถึงและกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษ เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันประกาศพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ...
สลากกินแบ่งรัฐบาล
12 มิถุนายน 2019

แจ้งล่วงหน้ากองสลากฯ เลื่อนออกหวยงวด 16 ก.ค. เร็วขึ้นเป็น 15 ก.ค. เหตุตรงกับวันอาสาฬหบูชา

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งว่า ด้วยในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันหยุดราชการประจำปี 2562 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันออกสลากงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 มาเป็นวันที่ 15 กร...

X
Close Advertising