×

วันอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนสากล

Cathay Pacific
3 สิงหาคม 2021

Cathay Pacific ออกแคมเปญ 1 ตั๋วเที่ยวบิน = ต้นไม้ 1 ต้น

แคมเปญดีๆ จากสายการ Cathay Pacific ที่มีขึ้นเพื่อรับวันอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนสากลเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยทุกยอดการสั่งซื้อตั๋วเครื่องบิน 1 ตั๋วโดยสารของทุกเที่ยวบินของสายการบิน Cathay Pacific ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 25 สิงหาคม 2564 จะถูกเปลี่ยนเป็นต้นไม้ 1 ต้น และนำไปปลูกในพื้นที่ป่าชายเลนของกรุงเทพฯ และโดยรอบ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการช่...

X
Close Advertising